Du Học úc, Featured

Định cư bang Melbourne (Victoria), Úc: sẽ rất khó từ 22/07/19

Định cư bang Melbourne (Victoria), Úc: sẽ rất khó từ 22/07/19 ( Du học Úc) Theo tờ Y Axis, từ ngày 22/7/2019, bang Victoria ở Úc sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề cử cho chương trình Đầu tư để Định cư (Business Innovation and Investor Program (BIIP)). Photo: Y Axis Bạn không cần phải chờ để nhận được…

Tiếp tục đọc