Du học đức, Featured, News

Học bổng du học đức: Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại Học LEIPZIG

Học bổng du học đức: Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại Học LEIPZIG HHL Leipzig Graduate School of Management rất vui mừng thông báo Chương trình MBA toàn thời gian dành cho Phụ nữ trong lĩnh vực Kinh doanh nhằm hỗ trợ phụ nữ tài năng trong các vị trí lãnh đạo tương lai. Các ứng viên nữ…

Tiếp tục đọc